మార్గోట్ రాబీ ఆమె రహస్యమైన ప్రేమికుడిని చూపించింది

వ్యక్తిగత జీవితం మార్కోట్ రాబీ కొత్త పాత్రలు సంపాదించినప్పుడు పాత్రికేయులు ఆమెతో బ్రాడ్ పిట్తో వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. చాలా కాలం క్రితం, ఒక ప్రతిభావంతుడు మరియు మంచి నటి కూడా ఇటువంటి PR యొక్క కావాలని కలలుకంటున్న కాలేదు, ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో అనారోగ్యకరమైన శ్రద్ధ ఆమె అధికారికంగా ఆమె మాజీ భార్య యాంజెలీనా జోలీతో సంబంధాన్ని తిరస్కరించింది.

పాత్రికేయులు మార్గోట్ యొక్క వ్యవహారాన్ని బ్రాడ్ పిట్కు ఆపాదించారు

మార్కో ఒక ముద్దు సహాయంతో బ్రాడ్ పిట్తో సంబంధాలు తిరస్కరించాడు!

మార్గోట్ మరియు టామ్ మధ్య సంబంధాలు 2016 వేసవిలో మూడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతున్నాయి, మరోసారి రహస్య వివాహ వేడుక గురించి పుకారు.

మార్గోట్ మరియు టామ్ మూడు సంవత్సరాల పాటు కలుస్తారు
జంట వారి శృంగార మీరే లేదు

జంట వారి సంబంధం మీద మీరే మరియు మీరు అనేక పుకార్లు కనిపిస్తాయి ఎప్పుడూ, మరియు ఈ సమయంలో క్రీడలు మ్యాచ్లకు జీవితం మరియు ఉమ్మడి నడకలు ఆనందించండి!

కూడా చదవండి

అమ్మాయి ఆమె Instagram లో సంతకం ఒక ముఖ్యమైన ఫోటో చాలు "ఇది ఒక వ్యక్తి", ఆమె మృదువైన ఆమె ఎంపిక టామ్ అకెర్లీ ముద్దు పేరు. డిస్కో-ప్రొజెక్టర్స్ యొక్క కిరణాలలో ఉన్న సున్నితమైన ముద్దు అనుచరుల మధ్య ప్రతిధ్వని, 500 వేల మందికి పైగా ఇష్టాలు మరియు మార్గాట్ రాబీలో మొదటిరోజు వ్యాఖ్యలు ప్రశంసలు ఇచ్చాయి.

@ Margotrobbie ప్రచురించిన ఫోటో